นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง podium.co.th จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์ จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่เราเท่านั้น เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเราหรือสั่งซื้อสินค้าใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมไว้มีดังนี้ ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่อีเมลล์, อาชีพ

ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวบไว้จะถูกใช้ดังต่อไปนี้
- เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านซื้อ
- เพื่ออัพเดทข้อมูลการจัดส่งสินค้า รวมไปถึงกรณีอื่นๆที่ลูกค้าต้องการบริการเพิ่มเติม
- เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อบริหารจัดบัญชีของท่านกับระบบของเรา
- เพื่อตรวจสอบข้อมูลการดาวน์โหลดเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
- เพื่อให้รู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น เพื่อที่ทางเราจะสามารถดำเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น
- เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้และการบริการจากเรา
- และด้วยเหตุที่กล่าวมา เรามีความมั่นใจว่าท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกับเรา และยินยอมให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านที่เป็นลูกค้าของเรา

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- เรามีการกำหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- เราคอยดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องการการลักลอบเข้าสู่ระบบ
- เราทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันที เมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลแล้ว เพื่อความปลอดภัย